De actuele dieselprijs in Nederland

4.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Stemmen)

tanken-dieselTanken in Duitsland is voor het eerst sinds jaren goedkoper dan in Nederland. Niet alleen Duitsland is goedkoper, maar het loont ook om in België een volle tank te halen.

Door de BTW verhoging van eind vorig jaar van 19 naar 21 procent en de accijnsverhoging van 1 januari heeft ervoor gezorgd dat Nederland de hoogste dieselprijs van Europa heeft. Wereldwijd staat Nederland steenvast in de top 5 van duurste landen.

Doordat er constant prijsverhogingen worden doorgevoerd zijn we minder diesel gaan verbruiken. We zijn voor het eerst zuiniger geworden.

''Aan de ene kant komt dat omdat de auto’s steeds zuiniger worden. Maar de economische crisis heeft ook invloed op het autoverbruik", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers.

"Nederland heeft relatief heel veel benzinestations die met elkaar moeten concurreren in een krimipende markt. Hun toekomst ziet er niet goed uit, als je er vanuit gaat dat auto’s nog veel zuiniger zullen worden dan ze nu al zijn en de brandstof nog duurder wordt."

Steeds vaker gaan Nederlanders over de grens in Duitsland een volle tank halen. De dieselprijs is in Duitsland ruim 6% goedkoper. In België scheelt het een ruime procent. Als we ervan uit gaan dat een volle tank 50 liter is scheelt tanken in Duitsland 5 euro per tank. In Spanje, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland betaal je al snel 20 procent minder. Dat scheelt je ruim 15 euro op een tank van 50 liter diesel.

Momenteel betaal je in Nederland 43 eurocent accijns op diesel. Daarbovenop komt nog 21 procent btw. In 2014 wil het kabinet de accijns nog verder verhogen om de schatkist snel weer op orde te krijgen.

Reacties   

New Upvc door
0 #1079 New Upvc door 13-07-2024 02:48
This Is The Ultimate Cheat Sheet On Upvc Front Doors New Upvc door: https://cheekshow53.bravejournal.net/10-inspirational-graphics-about-upvc-doors-repair
Citeer
The Glass doctor
0 #1078 The Glass doctor 13-07-2024 02:42
The The Window Doctors Success Story You'll Never Believe The Glass
doctor: https://wifidb.science/wiki/An_Intermediate_Guide_The_Steps_To_Glass_Doctor
Citeer
Elsy Crays
0 #1077 Elsy Crays 13-07-2024 02:39
20 Trailblazers Setting The Standard In Locksmiths Near Me For Car Elsy Crays: https://www.elsycrays.top/g1k8i-m16u-rj6yli-rs3jrjf-e80f9o1-490/
Citeer
913875
0 #1076 913875 13-07-2024 02:37
This Is The History Of Stove 913875: https://www.913875.xyz/05uhmc-1a9lo-r0s59xk-c0wv-xvc150r-4019/
Citeer
Amber
0 #1075 Amber 13-07-2024 02:32
For Whom Is Replacement Mini Key Fob And Why You Should Consider Replacement Mini Key Fob mini spare key, Amber: https://welnesbiolabs.com/10-inspirational-graphics-about-mini-cooper-keys/,
Citeer
vimeo.Com
0 #1074 vimeo.Com 13-07-2024 02:29
How To Make An Amazing Instagram Video About Medical Malpractice Compensation vimeo.Com: https://vimeo.com/709654837
Citeer
upvc Window repair
0 #1073 upvc Window repair 13-07-2024 02:26
11 Strategies To Completely Block Your Pvc Window Repairs upvc Window repair: https://mann-montoya-3.hubstack.net/the-12-types-of-twitter-double-glazing-supplies-near-me-users-you-follow-on-twitter/
Citeer
Atozsrilanka.Com
0 #1072 Atozsrilanka.Com 13-07-2024 02:24
How To Become A Prosperous ADHD In Adult Women Symptoms When You're Not Business-Savvy High Functioning Adhd In Women (Atozsrilanka.Com: https://atozsrilanka.com/user/profile/570504)
Citeer
www.36035372.xyz
0 #1071 www.36035372.xyz 13-07-2024 02:23
Under Counter Fridge - Silver: The Good,
The Bad, And The Ugly www.36035372.xyz: https://www.36035372.xyz/o5j3b-za0pq-od0y-a676b-1pcez-2667/
Citeer
Qooh.Me
0 #1070 Qooh.Me 13-07-2024 02:19
What's The Current Job Market For Double Glazed Window Repairs Professionals?
Window Repairs (Qooh.Me: https://qooh.me/tenordibble11)
Citeer
0270469.xyz
0 #1069 0270469.xyz 13-07-2024 02:16
What Is The Future Of Mesothelioma From Asbestos Be Like In 100 Years?
0270469.xyz: https://www.0270469.xyz/q79wkj-4hko6h-gn0q0-n7s-oh9k7pk-1282/
Citeer
Double glaze Door
0 #1068 Double glaze Door 13-07-2024 02:13
The Most Successful Repair Misted Double Glazing Near Me Gurus Are Doing 3 Things
Double glaze Door: https://qooh.me/libranut68
Citeer
www.836614.xyz
0 #1067 www.836614.xyz 13-07-2024 01:59
7 Easy Secrets To Totally You Into Designer
Handbags And Purses www.836614.xyz: https://www.836614.xyz/a5n-x2b16hs-4fo-zl54et-78f-3954/
Citeer
www.4182051.xyz
0 #1066 www.4182051.xyz 13-07-2024 01:55
How To Recognize The Nespresso Coffee Machine That Is Right For You www.4182051.xyz: https://www.4182051.xyz/8pphrc-0iue-5ejjfc-g714-97mrc-1193/
Citeer
836614
0 #1065 836614 13-07-2024 01:31
7 Simple Strategies To Completely Rocking Your Designer Handbags Uk 836614: https://www.836614.xyz/o0st3-4za0iux-vhju681-1bj-im79tlv-363/
Citeer
zeus hades slot demo
0 #1064 zeus hades slot demo 13-07-2024 01:24
How To Identify The Slot Demo Zeus Hades Rupiah That's Right For You zeus hades
slot demo: https://www.i-hire.ca/author/cowhouse0/
Citeer
Liam
0 #1063 Liam 13-07-2024 01:23
The Most Hilarious Complaints We've Seen About Upvc Front Doors Supplied
And Fitted Near Me replacing lock in upvc door (Liam: https://glamorouslengths.com/author/angoratenor8/)
Citeer
fobs
0 #1062 fobs 13-07-2024 01:21
11 Ways To Completely Redesign Your Audi Car Key Replacement
fobs: http://lamerpension.co.kr/www/bbs/board.php?bo_table=bod703&wr_id=617273
Citeer
Window Repair
0 #1061 Window Repair 13-07-2024 01:19
Ten Pinterest Accounts To Follow About Repair Upvc Window Window Repair: http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=1217309
Citeer
Maxine
0 #1060 Maxine 13-07-2024 01:16
The Best Place To Research Porsche Key Online porsche emergency key replacement - Maxine: https://responsible-peach-g0hj1q.mystrikingly.com/blog/15-ideas-for-gifts-for-the-replacement-porsche-keys-lover-in-your-life
-
Citeer
sash
0 #1059 sash 13-07-2024 01:15
Ten Double Glazed Windows Repair Near Me That Will Actually Change Your Life sash: https://www.dermandar.com/user/grainfile4/
Citeer
adhd testing
0 #1058 adhd testing 13-07-2024 01:14
10 Sites To Help You Learn To Be An Expert In How To Get ADHD Diagnosis adhd testing: https://iconpacket5.werite.net/why-diagnose-adhd-is-a-must-at-the-very-least-once-in-your-lifetime
Citeer
https://telegra.ph/
0 #1057 https://telegra.ph/ 13-07-2024 01:10
What's The Reason? Dealing With ADHD Without Medication Is Everywhere This Year best over the Counter adhd medication for
adults (https://telegra.ph/: https://telegra.ph/How-To-Make-An-Amazing-Instagram-Video-About-Adhd-Treatment-Without-Medication-04-02)
Citeer
Brodie
0 #1056 Brodie 13-07-2024 01:06
Ten Window Repair Near Myths You Shouldn't Share On Twitter
upvc window repair near me [Brodie: https://capps-blake.federatedjournals.com/how-to-save-money-on-sash-window-repair-1717883067/]
Citeer
36035372.xyz
0 #1055 36035372.xyz 13-07-2024 01:03
It's Time To Expand Your Side By Side Freezers Fridge Options 36035372.xyz: https://www.36035372.xyz/8yd0sf-n9w-2s3s-0opb-9bmgu-587/
Citeer
installers
0 #1054 installers 13-07-2024 00:54
Why No One Cares About Door Repair Near Me installers: https://privatehd.org/user/zoolimit52/
Citeer
Kay Mell
0 #1053 Kay Mell 13-07-2024 00:54
How To Create An Awesome Instagram Video About Free Casino Slot Games Kay
Mell: https://www.kaymell.uk/hf6t2-1s90-mzlo7g9-5d8xv-k5t2y-1057/
Citeer
Articlescad.com
0 #1052 Articlescad.com 13-07-2024 00:53
10 Replace Window Handles Meetups You Should Attend windows
Glass replacement near me (Articlescad.com: https://articlescad.com/a-step-by-step-guide-for-choosing-the-right-double-glazed-window-replacement-308798.html)
Citeer
Window repair
0 #1051 Window repair 13-07-2024 00:50
Watch Out: How Repairs To Upvc Windows Is Taking Over The World And How To Respond Window repair: https://go-god.main.jp/forum/home.php?mod=space&uid=172870
Citeer
Bifold doors upvc
0 #1050 Bifold doors upvc 13-07-2024 00:43
Ten Myths About Replacement Upvc Door Panels That Aren't Always True
Bifold doors upvc: https://kingranks.com/author/kittenspider8-214724/
Citeer
Elijah
0 #1049 Elijah 13-07-2024 00:37
15 Land Rover Key Replacement Cost Benefits That Everyone Should Know land rover discovery 4 key fob cover replacement (Elijah: https://trademarketclassifieds.com/user/profile/701227)
Citeer
bmw Replacement Keys
0 #1048 bmw Replacement Keys 13-07-2024 00:32
15 Gifts For The Bmw Car Key Replacement Lover In Your Life bmw Replacement Keys: https://precise-deer-fhshc2.mystrikingly.com/blog/10-tell-tale-warning-signs-you-need-to-know-before-you-buy-replacement-key
Citeer
9363280.xyz
0 #1047 9363280.xyz 13-07-2024 00:27
The Reasons Claim For Asbestos Is Tougher Than You Imagine 9363280.xyz: https://www.9363280.xyz/j2lk5-212sveg-x278y2-psfz3z-i90en-2715/
Citeer
Veterans disability
0 #1046 Veterans disability 13-07-2024 00:21
The 10 Most Scariest Things About Veterans Disability Legal Veterans disability: https://www.pacificmedicalsystems.com/trend/event_detail/1/5/?return_link=http%3a%2f%2fvimeo.com%2F709556514
Citeer
lawsuit
0 #1045 lawsuit 13-07-2024 00:19
10 Things Everyone Has To Say About Medical Malpractice Law Medical
Malpractice Law lawsuit: http://lsz-bonn-rhein-sieg.de/73.html?&L=%25%25xB%3Flass%25%25xD%25Bl&no_cache=1&print=1&tipUrl=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709543801
Citeer
repair Upvc windows
0 #1044 repair Upvc windows 13-07-2024 00:13
The Reason You Shouldn't Think About Enhancing Your Upvc Windows Repair repair Upvc windows: http://promarket.in.ua/user/wiretongue2/
Citeer
ferrari lost key
0 #1043 ferrari lost key 13-07-2024 00:12
You'll Never Guess This Ferrari Lost Key's Benefits ferrari lost key: https://www.cheaperseeker.com/u/secondway4
Citeer
pvc Doctor
0 #1042 pvc Doctor 13-07-2024 00:09
10 Websites To Help You Be A Pro In Upvc Door Doctor pvc Doctor: https://compravivienda.com/author/selfdirt5/
Citeer
coursework help uk
0 #1041 coursework help uk 13-07-2024 00:03
Excellent article. I absolutely appreciate this website.
Continue the good work!
Citeer
www.eddafay.top
0 #1040 www.eddafay.top 13-07-2024 00:02
Is Your Company Responsible For A Bunk Beds For Children Budget?
12 Top Notch Ways To Spend Your Money www.eddafay.top: https://www.eddafay.top/g6jm2-4xgyl-v608-cx6zy1-1fen-1404/
Citeer
legal
0 #1039 legal 12-07-2024 23:58
The One Veterans Disability Lawyers Mistake That Every Beginning Veterans
Disability Lawyers User Makes legal: http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709840476%3Esnyder+veterans+disability+law+firm%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709761543+%2F%3E
Citeer
Upvc window repairs
0 #1038 Upvc window repairs 12-07-2024 23:58
You'll Never Be Able To Figure Out This Upvc Window Repairs's Tricks Upvc window
repairs: https://olderworkers.com.au/author/jitcf79erus1-jenniferlawrence-uk/
Citeer
Cora
0 #1037 Cora 12-07-2024 23:55
9 Things Your Parents Teach You About Upvc Windows And Doors upvc windows and
doors (Cora: https://olderworkers.com.au/author/aiecf25d0zp-marymarshall-co-uk/)
Citeer
Window Repair
0 #1036 Window Repair 12-07-2024 23:54
10 Apps To Help You Manage Your Upvc Windows Repairs Window
Repair: http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=1214988
Citeer
www.3222914.xyz
0 #1035 www.3222914.xyz 12-07-2024 23:51
10 Ways To Build Your Table Top Freezer Uk Empire www.3222914.xyz: https://www.3222914.xyz/nb2-j7w45-5m4-i7kfw-ib75u8d-3446/
Citeer
Window Repairs
0 #1034 Window Repairs 12-07-2024 23:43
What's The Job Market For Double Glazed Window Repairs Professionals Like?

Window Repairs: https://www.longisland.com/profile/oceanclef7
Citeer
0270469.xyz
0 #1033 0270469.xyz 12-07-2024 23:42
The Most Valuable Advice You Can Ever Receive On Peritoneal Mesothelioma Not Caused By Asbestos 0270469.xyz: https://www.0270469.xyz/8bsr-552wfli-3a4uxv-a1a-owh16sw-2178/
Citeer
Local Seo Service
0 #1032 Local Seo Service 12-07-2024 23:32
What's The Current Job Market For Local SEO Services Professionals
Like? Local Seo Service: https://te.legra.ph/Are-You-In-Search-Of-Inspiration-Try-Looking-Up-SEO-Services-Near-Me-08-14
Citeer
skoda fabia key
0 #1031 skoda fabia key 12-07-2024 23:32
An In-Depth Look Into The Future How Will The Skoda Car
Keys Industry Look Like In 10 Years? skoda fabia key: https://leadjeep9.bravejournal.net/14-questions-you-shouldnt-be-afraid-to-ask-about-skoda-yeti-key
Citeer
upvc window Repairs
0 #1030 upvc window Repairs 12-07-2024 23:28
10 Websites To Help You Become An Expert In Upvc Windows Near Me upvc window Repairs: https://kingranks.com/author/bikemosque6-98304/
Citeer
Malpractice Attorney
0 #1029 Malpractice Attorney 12-07-2024 23:27
The Top Reasons Why People Succeed In The Malpractice Litigation Industry Malpractice Attorney: https://tujuan.grogol.us/go/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vNzA5Mzc4MzQ5
Citeer
www.257634.xyz
0 #1028 www.257634.xyz 12-07-2024 23:18
Five Things Everyone Makes Up Concerning Repairing Window www.257634.xyz: https://www.257634.xyz/zm9k9-m0x25-2l7a-ir9miov-ue83-3124/
Citeer
Elke
0 #1027 Elke 12-07-2024 23:16
The Lesser-Known Benefits Of Veterans Disability Lawsuit veterans disability law firm (Elke: http://211.45.131.204/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709681613%3Emason+veterans+disability+attorney%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709377940+%2F%3E)
Citeer
ooounistroy.ru
0 #1026 ooounistroy.ru 12-07-2024 23:14
Отопление запорно регулирующая арматура: https://ooounistroy.ru/ используется для управления потоками теплоносителя в системах отопления.

Она позволяет эффективно регулировать температуру и
поток теплоносителя.
Citeer
garantsantexnika.ru
0 #1025 garantsantexnika.ru 12-07-2024 23:09
Сантехника Симферополь купить: https://garantsantexnika.ru/
легко в местных магазинах или заказать
через интернет. Важно выбирать проверенных продавцов
и обращать внимание на качество продукции.
Citeer
Dillon
0 #1024 Dillon 12-07-2024 23:09
The 10 Most Scariest Things About Double Glazing Replacement
Window double glazing replacement window (Dillon: https://articlescad.com/20-trailblazers-are-leading-the-way-in-replacement-double-glazed-window-261243.html)
Citeer
titration adhd meds
0 #1023 titration adhd meds 12-07-2024 23:09
The 10 Most Terrifying Things About Titration ADHD Meds titration adhd meds: https://security-hub.com.ua/user/banjogoat5/
Citeer
malpractice
0 #1022 malpractice 12-07-2024 22:59
You'll Be Unable To Guess Malpractice Case's Tricks malpractice: https://gigatree.eu/forum/index.php?action=profile;u=804071
Citeer
Upvc Back doors
0 #1021 Upvc Back doors 12-07-2024 22:58
Five Essential Qualities Customers Are Searching For In Every Upvc Door Panel Replacement Upvc Back doors: https://emplois.fhpmco.fr/author/brickcoil3/
Citeer
malpractice Lawyers
0 #1020 malpractice Lawyers 12-07-2024 22:54
Malpractice Attorneys: It's Not As Difficult As You Think
malpractice Lawyers: https://utahsyardsale.com/author/chanageorg/
Citeer
corvet-armatura.ru
0 #1019 corvet-armatura.ru 12-07-2024 22:49
Арматура запорно регулирующая виды разнообразны: https://corvet-armatura.ru/ и
включают клапаны, задвижки, краны и заслонки.
Каждый вид имеет свои конструктивные особенности и применяется
в определенных условиях эксплуатации.
Citeer
http://cineteck.net
0 #1018 http://cineteck.net 12-07-2024 22:47
Why You Should Be Working On This Medical Malpractice Case medical Malpractice law firm [http://cineteck.net: http://cineteck.net/phpinfo/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709314450%3EVimeo.Com%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709539892+%2F%3E]
Citeer
ccnnews.kr
0 #1017 ccnnews.kr 12-07-2024 22:43
Guide To Citroen C3 Key Fob Replacement: The Intermediate Guide The Steps To Citroen C3 Key Fob Replacement Citroen c3 key fob replacement, ccnnews.kr: http://ccnnews.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23390,
Citeer
Boating
0 #1016 Boating 12-07-2024 22:41
20 Tools That Will Make You Better At Boat Accident Law Boating: https://escortexxx.ca/author/portern8929/
Citeer
isystemspb.ru
0 #1015 isystemspb.ru 12-07-2024 22:35
Обслуживание инженерных систем: https://isystemspb.ru/ включает плановые
проверки, ремонт и модернизацию
оборудования. Профессиональное обслуживание обеспечивает бесперебойную работу всех систем.
Citeer
Mini key
0 #1014 Mini key 12-07-2024 22:33
5 Killer Quora Answers On Mini Key Fob Replacement Mini
key: https://links.gtanet.com.br/mitzibattles
Citeer
836614.xyz
0 #1013 836614.xyz 12-07-2024 22:32
4 Dirty Little Tips On Pet Healthy Industry Pet Healthy Industry 836614.xyz: https://www.836614.xyz/hv2amq-4od-8jyg-x4i-znz30c-638/
Citeer
malpractice lawsuit
0 #1012 malpractice lawsuit 12-07-2024 22:30
See What Malpractice Lawsuit Tricks The Celebs Are Using
malpractice lawsuit: http://cse.google.com.af/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709393467
Citeer
Dannie
0 #1011 Dannie 12-07-2024 22:24
12 Companies Leading The Way In Double Glazing Shops Near
Me double glazing window keys - Dannie: http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php?title=Are_You_Responsible_For_An_Double_Glazing_Suppliers_Near_Me_Budget_12_Tips_On_How_To_Spend_Your_Money
-
Citeer
9326527
0 #1010 9326527 12-07-2024 22:20
10 How To Get Diagnosed With ADHD UK-Friendly Habits To Be Healthy 9326527: https://www.9326527.xyz/4kch0-svdj5b0-s2m9-nw291-fo1-4492/
Citeer
savastan0.biz
0 #1009 savastan0.biz 12-07-2024 22:03
Hi mates, its great post onn the topic of teachingannd
completely explained, keep it up all the time.
Citeer
www.elsycrays.top
0 #1008 www.elsycrays.top 12-07-2024 21:57
What Is Mobile Car Locksmith? History Of Mobile Car Locksmith www.elsycrays.top: https://www.elsycrays.top/7htldv-8dxi0-2lbh-1ss6tu-7qn-3727/
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Deze website maakt gebruik van cookies bekijk ons cookiebeleid